fbpx
Aroma Kava > News > Shares > Акція «Aroma Kava святкує 7 років»

news from AROMA KAVA - it's interesting !

Акція «Aroma Kava святкує 7 років»

16-Mar-2021

Акція дійсна для клієнтів мережі AROMA KAVA, що є учасниками програми лояльності «AROMA FRIENDS»

Термін дії акції: з 15.03.2021 до 21.03.2021

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Офіційні правила (далі – «Правила») визначають порядок проведення та умови участі в акції від мережі кав’ярень Aroma Kava (далі Вионавець) для користувачів мобільного додатку Aroma Kava, які виконали всі умови цих Правил (далі – «Акція»). Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного й належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну й беззаперечну згоду з умовами, що викладені в цих Правилах. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Замовником Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, вказаною в цих Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на випадок їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття та повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

В Акції беруть участь користувачі мобільного додатку Aroma Kava (далі – «Учасники»), який вони завантажили за посиланнями (https://apps.apple.com/ru/app/aroma-kava/id1315954014 для iOS та https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinarys.aromakava для Android. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та активністю Учасника. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.

Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил;
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником, та/або Виконавцем;
4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 3.
5) особи, які здійснили замовлення без використання додатку Aroma Kava.

Учасник може бути усунений від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

Акцію проводять на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (згідно Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII, у тому числі, відповідно до переліку затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 року), та тимчасово окупованої території АР Крим (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII).

Період проведення Акції: з «15» березня 2021 року по «23» грудня 2021 року (23.59. за Київським часом) включно (далі – «Період проведення Акції»).

ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

7 (сім) подарунків – Смартфон Apple iPhone 12 128GB

1000 (тисяча) подарунків по 777 зірок – бонуси, які учасник отримає на свій (за номером телефону) баланс у додатку та зможе використати згідно умов програми лояльності Aroma Friends (http://aromakava.ua/rules) на напої, десерти та сендвічі в кав’ярнях Aroma. Характеристики Заохочень Акції можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну й поверненню не підлягають. Замовник Акції залишає за собою право збільшити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

Для участі в Акції потрібно:
1. Бути зареєстрованим користувачем додатку Aroma Kava або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію в ньому.
2. Здійснити замовлення у кав’ярні Aroma Kava використовуючи додаток Aroma Kava. Показавши унікальний штрих-код з додатку бариста або офіціанту під час замовлення. Обмін зірок на подарунок згідно програми лояльності Aroma Friends також буде враховано як замовлення, яке бере участь у акції.
Кожне замовлення учасника буде враховано як окреме при розіграшу подарунків. Більше замовлень – більше шансів.

УМОВИ Й ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

Переможців Акції, які отримають Заохочення, буде визначено 22 березня 2021 року, шляхом випадкового комп’ютерного. Під час визначення Переможців Акції, які отримують Подарунки на умовах цих Правил, формується резервний список з 30 (тридцяти) наступних за списком Учасників Акції, який формується шляхом автоматичного відбору Учасників, що взяли участь у Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах та які матимуть право отримати Подарунки у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений як Переможець Акції, що отримає Подарунок відповідно до умов цих Правил. Переможеців Акції будє проінформовано протягом 1 (одного) дня з дня закінчення Акції шляхом направлення текстового повідомлення. Результати проведення Акції, визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

Вручення Заохочень Акції Переможцям Акції здійснює представник Виконавця, зателефонувавши та погодивши де, коли та в який спосіб зручно отримати заохочення Переможцю. Що стосується подарунку – 777зірок на рахунок у додатку, вони будуть нараховані не пізніше 25 березня 2021 року.

Кожен Переможець може отримати тільки 1 (одне) Заохочення протягом Акції. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Виконавця, Виконавець не сплачуює такому Учаснику Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення. У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права вимагати від Виконавця Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення не видається. Результати проведення Акції, визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

ІНФОРМАЦІЯ / ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ / ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
Свою згоду Замовнику Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Замовник Акції. Свою згоду на безкоштовне використання Замовником інформації, та відео з маркетинговою та/або рекламною метою, наданої Учасником у межах участі у Акції, будь-яким способом зокрема, але не виключно на використання його імені, прізвища, зображення, відео з ним та інших матеріалів й інформації про нього, а також на таке використання, що не суперечить правам суб’єкта персональних даних, зазначеним в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником. Свою згоду на використання своїх персональних даних Замовником у будь-який спосіб, зокрема задля виконання умов цих Правил, та іншими способами, що не суперечить законодавству України. Участь у Акції означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції, Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою захисту та використання персональних даних додатку Aroma Kava (aromakava.ua/privacy-policy.). Порушення Учасником Акції / Переможцем вважається відмовою Учасника Акції / Переможця Акції від участі в Акції та отримання Подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. Участь в Акції є добровільною. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється: Замовник є відповідальною особою за збір та обробку персональних даних у контексті цієї Акції.
Усі відео- та фотоматеріали, які зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції належать Замовнику. Замовник в праві використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цими Правилами та відповідають чинному законодавству України. Шляхом участі в Акції Учасник свідчить, що його погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, а також такими, що надані, відповідно до норм ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

ІНШІ УМОВИ

Учасники Акції мають право на отримання Подарунку Акції тільки, якщо вони дотрималися всіх вимог цих Правил. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. Виконавець не несє відповідальності за неотримання Переможцем Акції Подарунка Акції з причин, які не залежать від Виконавця. У разі відмови Переможця Акції від отримання Подарунка Виконавець не приймає і не розглядає будь-яких претензій Переможця Акції з цього приводу. Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, проведення антитерористичних операцій, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, збій у роботі мережі Інтернет. Виконавець залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками. Виконавцем не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації/заміни суми Подарунків іншими матеріальними цінностями/послугами у випадку неотримання Заохочення з будь-яких можливих причин. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Замовника Акції будь-якої компенсації. Виконавець не зобов’язаний відшкодовувати будь-які витрати Учасника понесені з метою участі в Акції. Зокрема, вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Замовник залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Подарунку. Замовник Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Similar news

The finale of the action "Prepare sledges in summer"

"Prepare a sled in the summer" with us! AROMA has drawn the fourth pack of prizes!

The third prize draw from AROMA KAVA

The second prize draw from AROMA KAVA

Congratulations to the winners!